Anunț privind concurs

← Inapoi la pagina de start

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii «Valentin Ignatenco» anunță concurs pentru următoarele poziții funcții vacante:

Accesați aici:  Locuri Vacante

Posturile:  

Cerințele postului :

 • Studii superioare în medicină generală;
 • Studii postunversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cetățean al RM;
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor — de stat
 • Cunoștințele a cadrului normative  din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Act de muncă.
 • Laborant farmacist — 1; (pedioada determinată)
 • Asistent medical — 20;

Cerințele postului :

 • Studii medii de specialitate,profesionale;
 • Instruire  și atestare profesională în domeniu;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cetățean al RM;
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor — de stat
 • Cunoștințele a cadrului normative  din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Act de muncă.

 

Cerințele postului :

 • Studii superioare în medicină generală;
 • Studii postunversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cetățean al RM;
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor — de stat
 • Cunoștințele a cadrului normative  din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Act de muncă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  09.10.2018

 

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copie carnetului de munca;
 •  copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 • referințe de la locurile anetrioare de lucru;

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com