Anunț privind concurs

← Inapoi la pagina de start

ORDIN, ANUNȚ și FIȘA POSTULUI cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef secție imagistică și diagnostică funcțională

ORDIN, ANUNȚ și FIȘA POSTULUI cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef laborator clinic

ORDIN și ANUNȚ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef laborator clinic

Angajarea prin concurs a personalului medical

conform ordinului Ministerului SănătățiiMuncii și Protecției Sociale,  nr.139 din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății”

Posturi  VACANTE  la data de 10.05.2022

Denumire posturi Posturi vacante
Personal General
Medic promovarea sănătății 1.0
Farmacia
Farmacist 0.75
Laborant farmacist 0.75
Secția informatică și statistică medicală
Statistician medical 1.0
Operator întroducere, validare și prelucrare date (DRG) 1.0
Serviciul management al calității
Manager al sistemelor de management al calității/șef serviciu 1.0
Medic audit medical 1.0
Specialist în domeniul calității 1.0
Departamentul medicină urgentă
Asistent medical 10.0
Operator întroducere, validare și prelucrare date (recepție) 1.0
Secția urologie
Asistent medical de gardă 1.0
Soră economă 1.0
Secția pediatrie Nr.2
Asistent medical de proceduri 1.0
Secția psihoneurologie și epilepsie
Asistent medical de proceduri 1.0
Secția nefrologie
Asistent medical de proceduri 1.0
Blocul de operații
Asistent de operație 2.0
Serviciul sterilizare
Asistent sterilizare 1.0
Infirmieră 1.0
Secția reanimare și terapie intensivă
Medic reanimatolog 2.0
Asistent medical de reanimare 2.0
Secția anesteziologie
Medic anesteziolog 2.0
Secția imagistică și diagnostică funcțională
Medic radiolog 1.0
Medic în cabinetul diagnostic funcțional 1.0
Tehnician instalații radiografice 2.0
Secția reabilitare medicală și medicină fizică
Asitent medical masaj 1.0
Asistent medical în reabilitare 2.0
Laboratorul clinic
Medic laborant
Felcer laborant
Infermieră
Serviciul evidență contabilă
Contabil 2.0
Serviciul Gospodăresc
Muncitor auxiliar 1.0
Serviciul electrotehnic
Lăcătuș electrician 1.0

FUNCȚII  VACANTE  la data de 15.03.2021

Denumirea funcțiilor

 

Funcții vacante

 

Temporar vacante

Medic ginecolog cosultant

Medic audit medical

Specialist în domeniul calității

Medic promovarea sănătății

Medic farmacolog clinicist

Medic infecționist

Medic oftalmolog

Farmacist

Laborant farmacit

Medic dietician

Medic statistician

Statistician medical

Medic otorinolaringolog

Medic neurochirurg

Medic pediatru

Medic traumatolog ortoped

Medic endoscopist

Medic transfuziolog

Medic anesteziolog

Medic reanimatolog

Medic imagist radiolog

Medic reabilitolog

Kinetoterapeut

Medic laborant

0,25

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,75

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

1,25

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Asistent medical

32,25

6,0

masaj

1,5

 

Felcer laborant

3,0

2,0

Soră econoamă

1,0

 

bufetieră

5,0

 

Infirmieră de gardă

7,5

 

casier

1,0

 

Lăcătuș electrician

1,0

 

Lăcătuș la rețele de apeduct și canalizare

1,0

 

liftier

1,0

 

 


FUNCȚII  VACANTE la 30.12.2020

Denumirea funcțiilor

Personal general

Funcții vacante

 

Temporar vacante

Medic ginecolog cosultant

Medic audit medical

Specialist în domeniul calității

Medic promovarea sănătății

Medic farmacolog clinicist

Medic infecționist

Medic oftalmolog

Farmacist

Laborant farmacit

Medic dietician

Medic statistician

Statistician medical

Medic otorinolaringolog

Medic neurochirurg

Medic pediatru

Medic traumatolog ortoped

Medic endoscopist

Medic transfuziolog

Medic anesteziolog

Medic reanimatolog

Medic imagist radiolog

Medic reabilitolog

Kinetoterapeut

Medic laborant

0,25

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,75

1,0       

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

1,25

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Asistent medical

32,25

6,0

masaj

1,5

 

Felcer laborant

3,0

2,0

Soră econoamă

1,0

 

bufetieră

5,0

 

Infirmieră de gardă

7,5

 

casier

1,0

 

Lăcătuș electrician

1,0

 

Lăcătuș la rețele de apeduct și canalizare

1,0

 

liftier

1,0

 

FUNCȚII  VACANTE la 15.09.2020

Denumirea funcțiilor

Funcții vacante

Temporar vacante

Personal general

 

 

Medic ginecolog cosultant

0,25

 

Medic audit medical

1,0

 

Specialist în domeniul calității

1,0

 

Medic promovarea sănătății

1,0

 

Medic farmacolog clinicist

0,5

 

Medic infecționist

0,5

 

Medic oftalmolog

0,5

 

Farmacist

0,75

 

Laborant farmacit

1,0

1,0

Medic statistician

1,0

 

Medic dietician

1,0

 

Statistician medical

2,0

 

DMU

   

Asistent social

1,0

 

Asistent medical coordonator

1,0

 

Asistent medical reanimare

1,0

 

Asistent medical sala de intervenții mici

1,0

 

Asistent medical zona pacienților programați

0,5

 

Medic otorinolaringolog

1,0

2,0

Medic neurochirurg

1,0

 

Medic pediatru

1,0

 

Urologie

   

Asistent medical proceduri

0,5

 

Asistent medical gardă

1,0

 

Asistent medical pansamente

0,5

 

Soră econoamă

1,0

 

Pediatria nr.1

   

Asistent medical gardă

1,0

 

bufetieră

1,0

 

Infirmieră de gardă

1,0

 

ORL

   

Asistent medical gardă

1,0

 

Asistent medical pansamente

0,75

 

bufetieră

1,0

 

Traumaologie și microchirurgie

   

Medic traumatolog ortoped

 

1,0

Neurochirurgie și traume asociate

 

 

Medic neurochirurg

 

1,0

Asistent medical de gardă

 

4,0

Asistent medical proceduri

1,0

 

Asistent medical gips

1,0

 

bufetieră

1,0

 

Infirmieră de gardă

1,0

 

Chirurgie generală

 

 

Asistent medical de pansamente

1,0

 

Asistent medical proceduri

1,5

 

bufetieră

1,0

 

Pediatria nr.2

   

Asistent medical proceduri

1,0

 

Asistent medical de gardă

1,0

 

Infirmieră de gardă

1,0

 

Pediatria nr.3

   

Asistent medical proceduri

1,0

 

Infirmieră de gardă

1,0

 

psihoneurologie

   

bufetieră

1,0

 

nefrologie

   

Asistent medical proceduri

 

1,0

Blocul de operație

   

Asistent medical de operații

3,0

 

sterilizare

   

infirmieră

1,0

 

Medic endoscopist

0,5

 

Asistent medical cabinet endoscopie

0,5

 

Medic transfuziolog

0,5

 

Asistent medical cabinet stomatologic

0,5

 

infirmieră cabinet stomatologic

0,5

 

anesteziologie

   

Medic anesteziolog

1,25

 

Asistent medical anesteziologie

1,0

 

Reanimarea și terapie intensivă

   

Medic reanimatolog

1,0

 

Asistent medical de reanimare

3,0

 

infirmieră

1,0

 

imagistica

   

Medic imagist radiolog

1,0

1,0

Tehnician radiolog

1,0

 

Asistent medical

1,0

 
     

Reabilitarea

 

 

Medic reabilitolog

0,5

 

kinetoterapeut

 

1,0

Asistent medical reabilitare

4,0

 

Asistent medical parafină

1,0

 

masaj

1,5

 

Infirmieră

1,0

 

Laborator clinic

 

 

Medic laborant

1,0

 

Felcer laborant

1,0

2,0

Laboratorul bacteriologic

   

Felcer laborant

2,0

1,0

Infirmieră

1,0

 

contabilitatea

   

contabil

2,0

 

casier

1,0

 

Serviciul apărare civilă, protecție antiincendiară

   

Inginer protecție antiincendiară

0,5

 

Serviciul electrotehnic, rețele apă-canalizare

   

Lăcătuș electrician

1,0

 

Lăcătuș la rețele de apeduct și canalizare

1,0

 

liftier

1,0

 
     
     
     


Cerințele postului (MEDIC):
În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, secția resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.
 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;

 

FUNCȚII  VACANTE

Denumirea  funcției vacante

 • Asistent medical de gardă —            2  unități(secția microchirurgie, secția nefrologie)
 • Asistent medal de proceduri (2  posturi)

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, secția resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului  (asistent medical):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medii de specialitate, profesionale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com