Despre Noi

«Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mult decât toţi banii din lume şi toată puterea de pe pământ” (Mario Puzo)

Orice părinte cunoaşte sentimentul de nesiguranţă, neputinţă şi speranţă care se iveşte în momentul în care i se îmbolnăveşte copilul. Toată nădejdea părintelui stă în medic, căruia îi încredinţează copilul, cu nădejdea şi cu speranţa că investigaţiile şi tratamentul acordat îi vor readuce sănătatea, copilăria, viaţa. Este o responsabilitate uriaşă să ai în mâini viaţa sau viitorul unui copil, de aceea, de peste 29 de ani IMSP SCMC „V. Ignatenco” îşi asumă misiunea de a deservi cu profesionalism, cu devotament şi cu dragoste fiecare pacient.

Scurt istoric:

Spitalul a fost fondat la 02.01.1986 de către Valentin Ignatenco, medic chirurg născut în anul 1944 în satul Secureni pe malul Prutului. În anul 1963 şi-a început studiile la Institutul de medicină din Chişinău. Provenea dintr-o familie simplă de muncitori, mama lui a decedat pe cînd era copil şi împreună cu fratele mai mare au fost educaţi de către tatăl lor care era frezer în satul de baştină. Din 01.04.1979 a activat ca medic şef la SCOC nr.2,  în  02.01.1986 Valentin Ignatenco şi jumătate din personal au fost  transferaţi la SCOC nr. 3 fiind numit în fucţie de director. El a stat la temelia fondării şi pentru o activitatea eficientă a instituţiei a selectat cei mai buni profesionişti care au dat dovadă pe parcursul anilor de responsabilitate şi devotament. Din componenţa spitalului în 1986 făceau parte şi policlinica Nr.1 care în 1990 a fost transferată la Asociaţia Teritorială Centru şi Policlinica Nr.4 în acelaşi an a fost alăturată Asociaţiei teritoriale Botanica.

La 13.09.1993 în urma unei morţi subite Valentin Ignatenco a decedat, funcţia fiind ocupată de către d-nul Nicolaie Starciuc care a activat ca medic şef pînă la 14.03.1996. Din 1996 pînă în 2003 în calitate de director a instituţiei a fost d-nul Garbuz Ivan.

Mai tîrziu conform deciziei primăriei mun. Chişinău 32/7 din 03.12.1993 SCOC nr. 3 sa schimbat în SCMC „V.Ignatenco” iar mai apoi în baza ordinului DS 155 din 09.12.2003 a obţinut statutul de IMSP SCMC „V. Ignatenco” care pînă în prezent face parte din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, căruia îi este subordonat prin intermediul Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău.

Din data de 17.02.2003 d-nul Nicolae Starciuc este restabilit în funcţie şi a activat pînă la 19.06.2014.

Prezenta conducere a instituţiei:

Director: Alexandru Holostenco

Vicedirectori medicali: Vitalie Mihalcean

Lilia Chiosea

Vicedirector administrare, infrastructură și logistică: Mantea Grigore

Juristconsult: Natalia Morari

Șef Serviciul economico-financiar: Cerescu Svetlana

Şef Serviciul resurse umane: Galina Blaja

Spitalul este dispus pe 6 nivele şi are o capacitate de 298 paturi, dispune de o farmacie proprie şi de o secţie  specializată de imagistică, unde se pot efectua examinări ecografice, radiologice, etc.

Pe parcursul a 29  ani a fost dezvoltată şi lărgită reţeaua serviciilor medico-sanitare prestate copiilor,  s-au modificat profilurile secţiilor, s-au implementat în practică metode contemporane de diagnostic, tratament şi de profilaxie a diferitor maladii. A fost  acumulată  o experienţă unică în acordarea asistenţei medicale complexe copiilor.

Profiluri

Chirurgicale- 180  paturi                                                                Pediatrice- 130 paturi

Chirurgia Aseptică                                                                                     Ped Nr. 1

Chirurgia Septică                                                                                       Ped Nr.2

Neurochirurgie şi trauma Asociată                                                        Ped Nr.3

Trauma Nr.2 /microchirurgie                                                                 Nefrologie

ORL                                                                                                              Psihoneurologie

Urologie

În cadrul instituţiei ca subdiviziune în anul 2014 a fost creat Departamentul de Medicină Urgentă, care activează 24/24 de ore cu următorii specialişti:

  1. Chirurg
  2. Traumatolog
  3. Otorinolaringolog
  4. Neuroghirurg
  5. Pediatru
  6. Medic reanimatolog
  7. Medic imagist

Fiecare specialist este amplasat în cabinet amenajat util pentru consultaţie, este prezent salon de monitorizare a pacientilor de gravitate medie şi o sală de Terapie Intensivă pentru pacienţii  gravi  şi foarte gravi, unde sunt stabilizaţi şi chiar intreprinse măsuri de resuscitate, iar mai apoi sunt  amplasaţi în secţie după patologii sau redirecţionaţi după profil.

Lunar se adresează în jur de 3500-4000 pacienţi, dintre care în jur de 1000 sunt internaţi. Cota majoră de pacienţi adresaţi la DMU sunt pacienţi cu traumatisme cranio cerebrale, fracturi, patologii chirurgicale acute, infecţii respiratorii.

În instituţie se acordă asistenţă medicală de microchirurgie la copii din tot teritoriul Republicii. Neuroghirurgii au efectuat pentru prima data în republică în comun cu profesori din Germania şi Statele Unite operaţie de craniostenoză la copii de vîrstă mică. Înlăturarea tumorilor cerebrale dificile, trunculare şi din fosa romboidă cu supraveţuirea pacienţilor mai mult de 5-10 ani.

Colectivul instituţiei participă la diverse congrese, conferinţe naţionale cît şi internaţionale, competiţii sportive de la care recent sau intors cu locuri de frunte.

Personalul lucrează permanent asupra perfecţionării continuă şi dau dovadă de o înaltă  responsabilitat.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com